Project Construction

Course : Project Construction 

หลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค 4.0
หลักสูตรสำหรับ 1 วัน (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

วัตถุประสงค์
1.. พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงในอนาคต

3. เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในโครงการ และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากรอบความคิดของการเป็นเจ้าของ(โครงการ)หรือ Ownership Mindset เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทำโครงการมากขึ้น


รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม

CHAPTER 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
 • นิยามและวงจรของการบริหารโครงการ (Project Cycle)
 • องค์ประกอบและภาพรวมของการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็0
 • บทบาทต่างๆที่สำคัญของผู้บริหารโครงการ
 • อุปสรรคที่ทำให้การบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ 

CHAPTER 2 : ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงการก่อสร้าง

 • ภาพรวมของการบริหารโครงการ
 • Method Statement ของโครงการสำคัญอย่างไรและควรใช้หลักการใดบ้างในการกำหนด
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรของงานก่อสร้าง (4M)
  • M : MAN .... การจัดเตรียมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ
  • M : MATERIAL ... กระบวนการบริหารจัดการวัสดุต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
  • M : MACHINE … ใช้เครื่องจักรอย่างไรให้ได้งานตามแผนและอยู่ในต้นทุนที่วางไว้
  • M : MONEY … หลักการจัดทำงบประมาณและบริหารจัดการให้โครงการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
 • หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • Workshop : การเอาชนะหลุมพรางเพื่อการบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

CHAPTER 3 : กระบวนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กระบวนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิชิตเป้าหมาย
 • การกำหนดเป้าหมายของโครงการ
 • แผนงานบริหารโครงการที่มีคุณภาพ
 • หลุมพรางทางความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
 • หลักการบริหารเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน
 • เคล็ดลับสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 • การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • กรณีศึกษา : การวางแผนจัดการทรัพยากรในโครงการ

CHAPTER 4 : ทำอย่างไรให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายด้านเวลา คุณภาพและงบประมาณ

 • กับดักที่ผู้บริหารโครงการมักเผชิญอยู่เสมอในโครงการ
 • เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเพื่อประเมินความเบี่ยงเบน(Variance)ที่เกิดขึ้น
 • สร้างกระบวนการปรับปรุงและแก้ไขด้วยแผนงานเชิงกลยุทธ์
 • การรายงานสถานะความคืบหน้าต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิผล
 • สร้างการตระหนักรู้ในตัวเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพงานในโครงการ
 • ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการบริหารโครงการ
 • Workshop : สร้างรูปแบบและกระบวนการบริหารโครงการในสไตล์ของตัวเองรูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 • Workshop / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้   40%
 • การบรรยาย   60%


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิศวกร / ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน สูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รุ่น
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ พันธุ์จันดี (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 062 801 0008
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้