Proactive Problem Solving and Decision Making

Course : Proactive Problem Solving and Decision Making

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงรุก
หลักสูตรสำหรับ 1 วัน (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างแนวความคิดในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในการปฎิบัติงานจริง
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ให้เกิดประสิทธิผล
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาร่วมกันภายในทีม
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพทั้งทีมงานและตัวบุคคลในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน


รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม
  • เรียนรู้ถึงปัญหาที่ต้องมาพร้อมกับการตัดสินใจเสมอ
  • เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • เข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียว ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
  • วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา
  • วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและการแบ่งประเภทของปัญหา
  • กระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบสำหรับทีมงาน
    • IDEAS Model
    • Fish Bone diagram
    • Why Why analysis
  • เทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
  • เทคนิคในการหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
  • องค์ประกอบและปัจจัยต่อการตัดสินใจ
  • วิเคราะห์การตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
  • หลุมพลางของการตัดสินใจ
  • การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ปัจจัย ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ได้
  • การวางแผนปฎิบัติหลัก แผนปฎิบัติสำรอง
  • ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
  • กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
  • Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
    • ให้โจทย์การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
    • วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการตัดสินใจ
    • นำเสนอถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
    • ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
    • วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
  • สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
  • ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

  • Workshop / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้   70%

  • การบรรยาย   30%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • หัวหน้างาน / พนักงานระดับปฏิบัติการ  สูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รุ่น

 
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ พันธุ์จันดี (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้