Muda Muri Mura [3M]

Course : Muda Muri Mura [3M]

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแนวคิดแบบ Muda Muri Mura (3M)
หลักสูตรสำหรับ 1 วัน (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการปรับตัวในสภาพแข่งขัน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 3M: Muda, Muri, Mura และเครื่องมือ เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไคเซ็นไปใช้ในการลดต้นทุนผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และพัฒนางานของตนเองได้


รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการ 3M: Muda, Muri, Mura
 • สร้างความรู้และเสริมเทคนิคการลดความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 Wastes)
 • Workshop 3M: Muda, Muri, Mura
 • มาตรการในการปรับปรุงลด 3M: Muda, Muri, Mura ที่ส่งผลต่อการลดต้นทุน สร้างต้นแบบ (Prototype)
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการไคเซ็น
 • Workshop การเขียนโครงการ
 • Workshop เกมจำลองการผลิต S-play Plane Factory
 • การแลกเปลี่ยนความคิดและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
   

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 • Workshop / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้   60%
 • การบรรยาย   40%


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกระดับ สูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รุ่น

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ พันธุ์จันดี (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 062 801 0008
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้