Unlocking Potential and Transformational Leadership

ปลดล็อคศักยภาพและการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล
          หัวหน้าและผู้จัดการหลายคน เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสามารถ และมีความสำเร็จในการทำงานมาก่อน แต่เมื่อได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทีมงานในระดับที่สูงขึ้น ก็อาจเผลอขาดความมั่นใจในภาวะผู้นำในตนเอง รู้สึกว่าตนเอง ไม่เก่งพอ ไม่มีทักษะการบริหารผลงานผ่านการทำงานเป็นทีมได้ จนเกิดความกังวลกับผลลัพธ์ในการทำงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ
          เมื่อเกิดความเชื่อที่จำกัด จึงทำให้ผู้นำหลายท่าน ไม่สามารถมองเห็นศักยภาพของตนเองและทีมงาน ประกอบกับการไม่มีเครื่องมือ ไม่มีทักษะการวางแผนเชิงบริหารมากพอ ก็จะทำให้การทำงานส่วนใหญ่ ต้องเสียเวลาอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องรับผิดชอบ หลายต่อหลายครั้งที่ต้องลงไปช่วยทีมงานด้วยตนเอง เพราะไม่มั่นใจในผลลัพธ์ จนทำให้ทีมงานไม่มีการพัฒนา ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ต้องรอพึ่งพาการช่วยเหลือจากหัวหน้าในยามมีปัญหา และที่สำคัญตัวหัวหน้าเองก็ไม่มีเวลาที่ได้พัฒนาทักษะและความสามารถตนเองเช่นกัน
          หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราอาจจะมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีขึ้น แต่กลับขาดทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาในระยะยาว
          การเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมอง จะช่วยให้เรามองเห็นหลุมพรางที่ปิดกั้นศักยภาพของตัวเราเอาไว้ ทำให้เรารู้ทันตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกใหม่ๆ  ให้หันกลับมามองเห็นศักยภาพของตนเอง มองเห็นศักยภาพทีมงาน เพื่อหลุดจากสถานการณ์ที่เคยรู้สึกว่าเป็นข้อจำกัด สร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเองในฐานะผู้นำได้มากขึ้น
          จากนั้นจึงค่อยใช้เครื่องมือในการคิดเชิงบริหาร มาช่วยสร้างเส้นทางที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง เพื่อให้การคิดของเรามีระบบ มีขั้นตอน และมีความชัดเจนในสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติ ที่ต้องพัฒนา ทั้งของตนเองและทีมงาน ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ
          การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบบนศักยภาพและจุดแข็งของตนเอง จึงทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ สามารถประเมินผลลัพธ์และมีทางเลือกในการบริหารจัดการแม้เผชิญอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น สร้างความมั่นใจภาคภูมิใจในตนเองและทีมจากความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นการยกระดับผู้นำของตนเอง จากผู้นำโดยตำแหน่ง ไปสู่ผู้นำที่สร้างศรัทธาจากความสัมพันธ์ จากผลงานความสำเร็จ และจากการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ๆ ตามมา

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา 09:00 – 10:30 น. 
Chapter 1 : Leadership Mindset (สำรวจแนวคิดของตนเองในฐานะผู้นำ)

   - เข้าใจ แนวคิดและความสำคัญสำหรับผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร
   - เข้าใจ บทบาทผู้นำกับการบริหารงาน บริหารทีมงานและขับเคลื่อนองค์กร
   - เข้าใจ หลักการและกระบวนการในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
กิจกรรม Explore Your Leadership in Mind สำรวจกรอบความคิดเกี่ยวกับการเป็นภาวะผู้นำในตัวเรา

เวลา 10:45 – 12:00 น. 
Chapter 2 : ปั้น ความสุข ปลุก Performance (Self-Awareness)

   - เรียนรู้ การพัฒนาความมั่นคงจากภายใน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารงานและเป้าหมายองค์กร
   - เรียนรู้ กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจในการประสานงานและการทำงานร่วมกันให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น
กิจกรรม Strategic Heartbeat & Being สำรวจคุณค่าและคุณลักษณะเฉพาะบุคคลทั้งภายในตนเองและผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจ

เวลา 13:00 – 16:00 น. 
Chapter 3 : ปลุก Passion ปั้น Performance (Transformational Leadership)

ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
Strategic Goal Setting : ทักษะการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ทีมงาน และองค์กร
   - สำรวจความต้องการที่สำคัญของตนเองและองค์กร
   - เชื่อมโยงเป้าหมายชีวิตที่สมดุลและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
   - เทคนิคการตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ทีมงาน และองค์กรด้วย SMART Goal Setting

Coaching for Driving Goal : กลยุทธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยเทคนิคการโค้ชชิ่ง
   - เทคนิคการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะและปลดล็อคศักยภาพตนเองและทีมงานจากภายใน (Coaching)
   - เรียนรู้กระบวนการโค้ชชิ่งด้วย Coaching Card
   - เทคนิคการใช้คำถามเพื่อค้นหาและปลดล็อคศักยภาพสูงสุด ด้วยเครื่องมือการโค้ชชิ่ง GROW Model
   - หลุมพรางการตั้งคำถามที่สื่อถึงการติเตือน / การชี้นำ / การท้าทายและการสบประมาท

Feedback & Consult : ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคนิค WRI
   - สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานแก่หน่วยงานหรือผู้ร่วมงานในฐานะผู้นำและผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบความสัมพันธ์ ด้วยเทคนิค WRI 

Motivation Skill : ทักษะการสร้างแรงจูงใจทีมงาน
   - สามารถใช้เทคนิค Alexander จูงใจและกระตุ้นให้ทีมงานมีกำลังใจและอยากทำงานด้วยความกระตือรือร้น


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร

คุณภรณ์พรรณ  พันธุ์จันดี (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel : 066 139 2111
Email : infinite@leaderspartner.net
Line ID : pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้