Design Thinking for Innovative Business

เสริมไอเดียพัฒนาธุรกิจด้วยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถในการค้นหาและผลิตไอเดียที่สมเหตุสมผลที่นำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

ความสำคัญ
       การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังเป็นคำที่แพร่หลายอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบัน หลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบสำหรับธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน แต่คนที่เปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ โดยในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญ (Intellectual Capital) และมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามในการพัฒนาให้ตนเอง และพนักงานในสังกัดมีความแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำ เป็นแนวคิดที่นอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน
       ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง องค์กรต่างๆอยากได้บุคลากรที่มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากที่เคยทำในการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถใช้งานได้จริง โดยถ้าบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองทั้งจากภายใน และภายนอกย่อมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น
       Design Thinking คือ กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองจากคนหลายๆสายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ และใน Workshop นี้ได้นำกระบวนการนี้มาพัฒนาโดยทำให้เราหาวิธีแก้ปัญหาที่เราสงสัยได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยเน้นการลงมือใน 3 แก่น คือ เข้าใจสิ่งที่กำลังจะทำและตั้งสมมติฐาน(Understand) การออกไอเดียเพื่อทำแบบจำลอง(Ideate) และเอาไปทดสอบ(Test)กันคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆ โดยการใช้การมองภาพรวมได้ใน 1 หน้ากระดาษ เพื่อสามารถนำไปสู่การหาผลลัพธ์ และนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
2. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจถึง “Mindset ของการมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
2. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
3. ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารทีมงานด้านนวัตกรรมได้

เนื้อหาหลักสูตร
อบรม 1 วัน : ได้ความรู้เบื้องต้นในการเข้าใจเรื่องนวัตกรรมเบื้องต้น และเข้าใจพื้นฐานกระบวนการ Design Thinking
อบรม 2 วัน : มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรม และกระบวนการ Design Thinking พร้อมการประยุกต์ใช้งานจริง
อบรม 2+1+1 วัน : ได้เพิ่มเติมเครื่องมือ Systematic Inventive Thinking (SIT Tools) และการทำ Innovation Coaching

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้