Spark Up Creative Idea to Excellence Innovator

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างนวัตกร
ความสามารถในการคิดไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และใช้งานได้จริง สามารถตอบโจทย์ของงานได้

ความสำคัญ
       ในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญ (Intellectual Capital) และมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จผู้บริหารส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามในการพัฒนาให้ตนเอง และพนักงานในสังกัดมีความแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำ เป็นแนวคิดที่นอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน
       ปัจจุบันเป็นยุคของการต่อสู่ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง องค์กรต่างๆอยากได้บุคลากรที่มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากที่เคยทำในการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถใช้งานได้จริง โดยถ้าบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองทั้งจากภายใน และภายนอกย่อมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น
       นวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรมี กำไร – เติบโต – ยั่งยืน บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรก้าวเดินไปสู่ Innovative Organization โดยพื้นฐานตัวหนึ่งที่สำคัญที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรม คือ เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกสมองให้หลุดออกจากกรอบความคิดแบบเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนาแนวคิดทรงคุณค่าในรูปแบบใหม่หลักการ Play for Performance ถูกนำมาใช้เป็นฐานการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ซึ่งถูกออกแบบตามหลักของการใช้ความคิดเชิงบวกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน เพื่อสามารถนำไปสู่การหาผลลัพธ์ และนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ Spark Up Creative Thinking Card การ์ดฝึกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาโดยคนไทย

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้อง เริ่มต้นที่การเข้าใจสมอง มีความคิดเชิงบวก และ Growth Mindset”
2. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง "วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาเพื่อความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” 
3. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “นวัตกรรม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
4. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้วยหลากหลายเครื่องมือ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจ Mindset ที่สำคัญของการมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
2. ทำงานเป็นทีมแบบ (Cross-Functional Team) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และต่อยอด ความคิด
3. สามารถประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้วยหลากหลายเครื่องมือ
4. มีต้นแบบแนวคิด (Initiative ตาม Easy Innovation Model) เพื่อต่อยอดเพื่อเป็นโครงการได้

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
หัวหน้างาน / ผู้จัดการ จำนวนรุ่นละไม่เกิน  30 ท่าน

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม
Why : เพราะอะไรนวัตกรรมถึงสำคัญ
• เพราะอะไรคนถึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรม

What : นวัตกรรม คือ อะไร
• เข้าใจเรื่องนวัตกรรมผ่าน #EasyInnovation ผ่านการเรียน Thing-New-Value Model
• ตัวอย่างเพื่อเรียนรู้การเชื่อมต่อการใช้งาน

2 : 3 : 4 #EasyInnovation Way
• เรียนรู้เส้นทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก 2 แนวคิด 3 ทักษะ 4 วิชาพื้นฐาน

2 แนวคิด : แนวคิดเชิงบวกและแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
• เรียนรู้เรื่องสมอง เพื่อเข้าใจการใช้งานเชิงสร้างสรรค์
• แนวคิดเชิงบวก และ Growth Mindset เพื่อการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

3 ทักษะ : พื้นฐานของการเป็นนวัตกร
• เทคนิคการฟังแบบ ฟังด้วยหู – ฟังด้วยตา – ฟังด้วยใจ
• การฝึก และทำความเข้าใจในระบบพท้นฐานเพื่อการพัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรม

ความสำคัญและขั้นตอนของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• การฝึกการคิดนอกกรอบ
• เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่าน Spark Up Creative Card
• การระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

นวัตกรรม และการเชื่อมต่อเพื่อการใช้งาน
• การฝึกใช้เครื่องมือผลิตความคิดสร้างสรรค์ผ่านเนื้อหางาน
• การประยุกต์ใช้งานผ่าน Value-Space เพื่อหลอกสมองให้เกิดแนวคิดที่แตกต่างจากเดิม

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้