MARCH 2018


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "จิตสำนึกรักษ์งานบริการเพื่อบริการเป็นเลิศ" (Course : Service Mind for Service Excellent) บรรยายโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร ด้วยหลักการสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "การสั่งงาน มอบหมายงาน จูงใจในการทำงาน ติดตามงาน. ประเมินผลงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก" รุ่นที่ 1 (Course : Assignment & Delegation Technique for Leader) บรรยายโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร ด้วยหลักการสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลัง สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม" (Course : Smart Communication for Smart Collaboration) บรรยายโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร ด้วยหลักการสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเทคโนยีมหานคร ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "ปรับใจให้สื่อสารด้วยใจที่ไว้วางใจ" (Course : Smart Communication) บรรยายโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร ด้วยหลักการสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เคทีอี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" (Course : Problem Solving and Decision Making Skill) บรรยายโดย อาจารย์อภิภู ธนการอรนลิน วิทยากร โค้ช และนักวิชาการศึกษา หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "การสั่งงาน มอบหมายงาน จูงใจในการทำงาน ติดตามงาน. ประเมินผลงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก" รุ่นที่ 2 (Course : Assignment & Delegation Technique for Leader) บรรยายโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร ด้วยหลักการสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน" (Course : Kaizen Suggestion for Work Improvement) บรรยายโดย อาจารย์สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษา วิทยากร และอาจารย์พิเศษ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทชั้นนำ และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "จิตสำนึกรักษ์งานบริการเพื่อบริการเป็นเลิศ" (Course : Service Mind for Service Excellent) บรรยายโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร ด้วยหลักการสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร "การนำ 5ส ไปใช้ในการปรับปรุงงาน" (Course : 5S Improvement) บรรยายโดย อาจารย์สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล ที่ปรึกษา และวิทยากรที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบการผลิตแบบลีนและระบบ5ส


มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 สถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรม ลีดเดอร์ส พาร์ทเนอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรมจำกัด ( มหาชน) ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาคุณค่าในงานสร้างความผูกพันในองค์กร" (Course :Organization Awareness) บรรยายโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร ด้วยหลักการสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้