Effective Teach Train Coach to be The Trainer

Course : Effective Teach Train Coach to be The Trainer

หลักสูตร การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
หลักสูตรสำหรับ 2 วัน (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจบทบาทการพัฒนาทีมงานที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาท และสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์

2. เข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองและจิตใจ พร้อมทั้งมีเทคนิคการถ่ายทอดงานที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

3. มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในการเป็นผู้พัฒนาคน เกิดความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

4. สามารถพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม

 • DAY 1 : เข้าใจภาพรวมของการสร้างกระบวนการสอนและการพัฒนา
 • CHAPTER 1 : Exploration สำรวจแนวคิดในฐานะของผู้นำสร้างการเรียนรู้
  • Mirroring ส่องกระจกสำรวจแนวคิดในการเป็นผู้สอนงาน
  • Learning Brain ธรรมชาติสมองกับการเรียนรู้
  • TAPS Model บนบทบาทที่แตกต่าง เราเป็นผู้สอนในแบบใด
  • กิจกรรม Brain Game ทดสอบเพื่อเข้าใจขอบเขตการรับรู้ของเรา
 • CHAPTER 2 :  Empowerment สร้างทัศนคติเชิงบวกและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้สอนงาน
  • Level of Leader  ระดับของภาวะผู้นำสร้างการเรียนรู้
  • Mind Tap หลุมพรางทางความคิดของการเป็นผู้สอน
  • Empowering Mindset เทคนิคในการก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อสร้างความเชื่อในเชิงบวก
  • กิจกรรม Start from Strength ค้นหาคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้สอนงานของตัวเรา
 • CHAPTER :  3 Expanding ขยายขอบเขตความเข้าใจรูปแบบการคิด จากตนเองไปสู่การเรียนรู้ของทีมงาน
  • Four Brain Thinking Style การตระหนักรู้ตนเอง และเข้าใจผู้อื่น
  • Learning Pattern รูปแบบการเรียนรู้ของคนแต่ละแบบ
  • Powerful Presentation การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใ0
  • กิจกรรม Four Brain Assessment ประเมินรูปแบบการคิดของตัวเราเอง เพื่อไปเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้อื่น
 • CHAPTER :  4 Engagement ประยุกต์ความรู้ สู่การแก้ปัญหา
  • Case Study กรณีศึกษา สถานการณ์ไม่เป็นใจที่พบบ่อยในการสอนงาน
  • Role Playing แสดงบทบาทสมมติในฐานะผู้สอนงานคุณภาพ
  • Improve Passion สร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้สอนงาน
  • กิจกรรม Effective Teach Train Coach ออกแบบและแสดงบทบาทสมมติในฐานะผู้สอนงานคุณภาพในสถานการณ์ต่างๆ
 • DAY 2 : ลงลึกในแต่ละบทบาท เพิ่มเติมเทคนิคในการสอน
 • CHAPTER : 1 Exploration สำรวจความเป็นจริงของการพัฒนาทีมงานในปัจจุบัน
  • Explore Your Mind สอนใคร สอนเรื่องใด สอนอย่างไร เกิดผลลัพธ์อะไร
  • Explore Your Team สำรวจความต้องการของทีมงาน
  • Adult Learning ทบทวนหลักการเรียนรู้ในผู้ใหญ่
  • กิจกรรม Vision of Success สร้างภาพฝันของความสำเร็จ ตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
 • CHAPTER : 2 Empowerment สร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นผู้พัฒนา
  • Change Model การสอนเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปล
  • Trap in Practice หลุมพรางทางความคิดระหว่างการสอน
  • Success Pattern วงจรความสำเร็จในฐานะผู้สอนงาน
  • กิจกรรม Model of Success สร้างรูปแบบการสอนที่ง่ายต่อการประสบความสำเร็จในฐานะนักพัฒนาของตัวเรา
 • CHAPTER :3 Expanding เพิ่มเติมเทคนิค ขยายศักยภาพ
  • Good Teaching เทคนิคในการเป็นผู้สอนที่ดี
  • Effective Training เทคนิคในการเป็นผู้ฝึกที่มีประสิทธิภาพ
  • Change by Coach เทคนิคในการเป็นโค้ชเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • กิจกรรม One and Different ฝึกฝนการสอนด้วยบทบาทที่แตกต่าง บนเนื้อหาเดียวกัน
 • CHAPTER : 4 Engagement การทดลองปฏิบัติบนบทบาทที่แตกต่าง
  • Empowerment สร้างความมั่นใจด้วยการลงมือ
  •  My Class ออกแบบการสอนงานแบบผสมผสาน
  • Feedback and Coaching เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ
  • กิจกรรม Small Class ทดลองสอนงานในแนวทางที่ตนเองมั่นใจ


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 • Workshop / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้   60%
 • การบรรยาย   40%

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • หัวหน้างาน / ผู้จัดการ สูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รุ่น
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ พันธุ์จันดี (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 062 801 0008
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้