Complex Problem Solving

ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
การนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการระบุปัญหา ประมวลผลข้อมูล และทางเลือกต่างๆ
เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักการและความสำคัญ
          ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจนับเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัจจุบันที่ปัญหามีลักษณะความซับซ้อนสูงขึ้นมากกว่าเดิม เช่น การแก้ปัญหาหนึ่งอาจส่งผลลบกับอีกปัญหาหนึ่ง หรือวิธีการแก้ไขที่ใช้ได้ในอดีตอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการคิดด้านเดียวและเครื่องมือในระดับพื้นฐานอาจจะยังไม่พอ ยังต้องใช้ทักษะด้านอื่นๆ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ และ การคิดแบบมีกลยุทธ์ พร้อมเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาบูรณาการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาและตัดสินใจทั้ง 4 ขั้นตอน พร้อมแนวการคิดเชิงวิพากษ์ , การคิดวิเคราะห์ ,การคิดสร้างสรรค์ , การคิดเชิงระบบ และ การคิดแบบมีกลยุทธ์ พร้อมเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นผ่านเนื้อหาและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการในขั้นตอนของการแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์แนวความคิดต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ , การคิดวิเคราะห์ ,การคิดสร้างสรรค์ , การคิดเชิงระบบ และ การคิดแบบมีกลยุทธ์ มาใช้กับปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินทางเลือกและวางแผนป้องกันการเกิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้อบรมที่เหมาะสม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป
จำนวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน และสามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาของหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
1) ชนิดและรูปแบบของปัญหาในแต่ละแบบ
2) 3 ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาที่ทำให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำ
3) ลักษณะและรูปแบบของปัญหาที่ซับซ้อน
4) 4 ขั้นตอนสำหรับการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
     1. การระบุปัญหา
     2. การหาสาเหตุ
     3. การหาทางเลือก
     4. การติดตามผลและทำให้ยั่งยืน

5) การกำหนด Scope ของปัญหาด้วย 5W 1H และ Is and Isn’t
6) การทำความเข้าใจลูกค้า (VOC) ด้วย SIPOC
7) การทำความเข้าใจปัญหาด้วยแผนภาพกระบวนการ  Process Flow
8) การกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงด้วย SMART
9) หลักการคิดเชิงวิพากษ์และการถามเชิงวิพากษ์
10) หลักการคิดเชิงระบบแบบเสริมแรงและปรับสมดุล
11) หลักการคิดวิเคราะห์และเครื่องมือหาสาเหตุที่เป็นไปได้
     - แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram
     - การวิเคราะห์ด้วยทำไม Why Why Analysis
     - แผนผังการกระจาย Scatter Diagram

12) การระดมสมองและการคิดเชิงสร้างสรรค์
     - เทคนิคการต่อยอดความคิด
     - การกำหนดข้อจำกัด
     - การสมมุติบทบาท

13) เครื่องมือที่ใช้ในการคิดหาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
     - แผนผังต้นไม้ Tree Diagram

14) หลักการคิดอย่างมีกลยุทธ์และการประเมินทางเลือก
(เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม)
     - ตารางเมทริกซ์ B and E Matrix
     - Matrix Data Analysis

15) เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
     - การกำหนดมาตรฐานการทำงาน Standard work
     - Visual Management
     - Mistake Proofing

16) แนวคิดการทำงานของบริษัทยุคใหม่แบบ“Agile”
Workshop: การระบุปัญหาที่ชัดเจน
Workshop: การกำหนดเป้าหมาย
Workshop: การเขียนกระบวนการทำงานปัจจุบัน 
Workshop: การหาสาเหตุของปัญหา
Workshop: การหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง
สรุปจบ ถาม-ตอบ

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้