5S for Productivity

Course : 5S Productivity

หลักสูตร เทคนิคการนำ 5ส ไปใช้ในการปรับปรุงงาน  
หลักสูตรสำหรับ 1 วัน (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการนำ 5ส มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยมุ่งให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำ 5ส ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity Improvement)

2. เพื่อให้พนักงานนำ 5ส ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน และลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกระดับในการขับเคลื่อนระบบ 5ส และสร้างความยั่งยืนในระบบ 5ส ตามแนวทางสากล


รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม
CHAPTER 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

 • มุมมองของผู้นำยุคใหม่ New Age Leader
 • หลักการและความสำคัญของภาวะผู้นำ
 • หลุมพรางและอุปสรรคที่ส่งผลให้ภาวะผู้นำนั้นไร้ประสิทธิผล
 • ก้าวข้ามอุปสรรคในการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความแตกต่างระหว่างกระบวนการจัดการกับกระบวนนำ
 • องค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
 • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำที่สำคัญต่อการบริหารทีมและองค์กร


CHAPTER 2 : การทำงานเชิงรุกด้วยทัศนคติเชิงบวกสำหรับผู้นำยุคใหม่

 • แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของคนส่งผลถึงพฤติกรรมและการกระทำ
 • ทัศนคติของผู้นำที่ส่งผลต่อทีมและองค์กร
 • ทัศนคติของผู้นำองค์กรที่มีความสุข
 • เป้าหมายชีวิตที่สมดุลทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว
 • สร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจที่มีผลการทำงานรุก
 • สร้างจิตสำนึกรักษ์องค์กรสำหรับผู้นำ

 

CHAPTER 3 : ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

 • ทักษะการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของทีม:Goal Setting and Team Direction
  • ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย
  • หลักการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal Setting
  • เทคนิคการประยุกต์ใช้ SMART Goal Setting กับการบริหารงาน
 • ทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน : Planning Skills
  • วงจรการวางแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA
  • เทคนิคการประยุกต์ใช้วงจร PDCA กับการปฏิบัติงานจริง
 • ทักษะการสื่อสารและการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Communication) 
  • ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการบริหารทีมงานสำหรับผู้นำ
  • ART : ศิลปะการสื่อสารและการสร้างความไว้ใจในทีมงานและองค์การ
   • A : Approach : การบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน
   • R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงาน
   • T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ
  • เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารทีมอย่างสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในองค์กร
  • กระบวนการการใช้สไตล์การนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ (Holistic Leadership Approach)
  • ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการนำที่เหมาะกับทีมงานแต่ละสไตล์ (Applied Leading Strategies with the Right Person)
 • ทักษะการสอนและพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Coaching)
  • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
  • ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ
  • ความสำคัญของการสอนงานและการพัฒนาทีมงาน
  • กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง
  • ทักษะที่สำคัญสำหรับการโค้ชชิ่ง
 • ทักษะการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Delegation)
  • หลักการสั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน
  • ก้าวข้ามอุปสรรคที่ทำให้ การสั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน ล้มเหลว
  • กระบวนการสั่งงาน มอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการสั่งงานใหม่ที่ลูกน้องไม่เคยทำ
 • ทักษะการให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feed Back)
  • เทคนิคการเข้าใจ Thinking และ Feeling ของทีมงาน
  • เทคนิคค้นหา “ประเด็นที่ซ่อนเร้น” (Hidden message) เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
  • เทคนิคการค้นและปลดล็อคศักยภาพทีมงาน
  • เทคนิคการให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  • การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
     


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 • Workshop / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้   40%
 • การบรรยาย   60%

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • พนักงานทุกระดับ สูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รุ่น
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ พันธุ์จันดี (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 062 801 0008
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้